നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങളെകുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് എന്റെ ഒരു എളിയ പരിശ്രമം. സ്വന്തം അനുഭവത്തിലെയും, വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും, ഇന്‍‌റ്റ്ര്‍നെറ്റിലുടെയും കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരം

Sunday, December 30, 2012

ഞെരിഞ്ഞിൽ

ഞെരിഞ്ഞിലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസിൽ വരുന്നത് പ്രകൃത്തിയുടെ കരുത്തലിനെ കുറിച്ചാ‍ണ്. ഒരിക്കൽ എന്റെ തമിഴ്നാട്ടിലുടെയുള്ള യാത്രയി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചു. അവിടെ പുറത്തു യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ചെരുപ്പും തുൾഞ്ഞു കയറുന്ന ധാരളം മുള്ളുകളും തമിഴ്നാടിന്റെ ചുടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ മുത്രചുടിച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടത്തിൽ ഒരു വൈദ്യർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നു കാലിൽ കയറിയ് ഈ മുള്ളുകൾ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം മുത്രചൂടിച്ചിലി മാറ്റും എന്ന്. ആ മുള്ളുകൾ മറ്റോന്നുമല്ലാ സാക്ഷാൽ ഞെരിഞ്ഞിൽ തന്നെ. ഇതുപൊലെ പ്രകൃതി കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ഇവിടെ കരുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നതു സമയത്തു തന്നെ ഉപയൊഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുക്കയില്ല.
ഞെരിഞ്ഞിൽ രണ്ടുവിധം ഉണ്ട് ചെറിയ ഞെരിഞ്ഞിലും വലിയഞെരിഞ്ഞിൽ അഥവ ആനഞെരിഞ്ഞിൽ.ഈ മുള്ള് തറച്ചാൽ ആന പോലും വണങ്ങും എന്നുള്ളത്തിന്നാൽ ആനവണങ്ങി എന്നു പേരുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറിയഞെരിഞ്ഞിലാണ് ഔഷധങ്ങളിൽ കുടുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പിത്തശമനകരമായ ഒരു ഔഷധമാണ് ഞെരിഞ്ഞിൽ.മുത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്കും, മുത്രാശയത്തിലും പിത്തസഞ്ചിയിലും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കും പെരുമുട്ടുവാതം മുടക്കുവാതം എന്നിവകും ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. ആധുനിക്കശാസ്ത്രത്തിൽ യൂറിക്ക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്ക്ന്ന്തു മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രദിവിധിയായി ഇതിനെ ഉപയോഗപെടുത്തുവാനുള്ള പരിക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം ഞെരിഞ്ഞിൽ (ചെറുത്ത്)
തമിഴ് പല്ലെർമുള്ള്
സംസ്‌കൃതം ഗോകസൂരാ, ഷഡംഗ
ഇംഗ്ളിഷ് പുൻകറ്റർവൈൻ,ഗൊക്രൂ
ഹിന്ദി ഗോകരു
ശാസ്ത്രിയം ടൈബൂലസ് ടെറിസ്റ്ററിസ്
കുടുംബം സിഗൊഫ്യലെസിയെ
രസം മധുരം
വീര്യം ശീതം
ഗുണം ഗുരു,സ്നിഗ്ധം
വിപാകം മധുരം
ഉപയോഗം കായ്,വേർ
കർമ്മം മൂത്രതടസം മാറ്റുന്നു

ഉപയോഗം
ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇട്ട കഷായം കഴിക്കുന്നതിലുടെ മുത്രതടസം മുത്രചുടിച്ചിൽ എന്നിവക്ക് ശമനം കിട്ടും.

Friday, August 10, 2012

ഓരില

ഓരില ത്രിദോഷഹരമായ ഒരു ഔഷധിയാണ്. ഇതിന്റെ കായ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും പറ്റിപിടിക്കുന്ന് ഒന്നാണ് അതിലുടെയാണ് ഈ ചെടിയുടെ പരാഗണവും പ്രജരണവും സാധ്യമാക്കുന്നത്. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറമ്പിൽ പൂ പറിക്കുവാനും,കളിക്കുവാനും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ (ഓടുമ്പോൾ എന്നു പറയുന്നതാക്കും ശരി)ഇത് വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിക്കും (ഇല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പറ്റിക്കും). അന്ന് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെകുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് നട്ടുപ്പുറങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അപുർവ്വമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും മദ്യപാനം നിർത്തുന്നതിനും ഓരിലവേരിട്ട് പാൽകഷായം വച്ച് കഴിച്ചാൽ മദ്യപാനരോഗങ്ങളും മദ്യപാനാസക്തിയും കുറയുമെന്ന് ചരകസംഹിത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം ഓരില
തമിഴ് പുല്ലാടി
സംസ്‌കൃതം ചിത്രപർണി,ഗുഹ
ഇംഗ്ളിഷ് ഡെസ്മോഡിയം
ഹിന്ദി സരിവാൻ
ശാസ്ത്രിയം ഡെസ്മോഡിയം ഗാൻ‌ഗറ്റികം ഡിസി
കുടുംബം ഫെബിസിയെ
രസം മധുരം,തിക്തം
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം ഗുരു,സ്നിഗ്ധം
വിപാകം മധുരം
ഉപയോഗം സമൂലം
കർമ്മം വാതശമനം,രസായനം

ഉപയോഗം
ഒരിലവേർ കുറുന്തോട്ടിയും കഷായം വെച്ച് അമിതമായ “കിതപ്പിന്” നല്ലകാറുണ്ട്. നീർപിടുത്തത്തിനും, ദേഹം മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനക്കും നല്ലകാം. ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗത്തിനും തളർച്ചമാറുന്നതിനും പശുവിൻ പാല് ചേർത്തു കഷായം വെച്ചു കഴിക്കാറുണ്ട്.

Saturday, June 23, 2012

മുഞ്ഞാ (Premna serratifolia)

മുഞ്ഞാ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് ഒർമ്മ വരുന്നത്ത് ഒരു നാറ്റം വിതറുന്ന പ്രാണിയെയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദശമൂലങ്ങളിൽ പെട്ട മുഞ്ഞ എന്ന ഔഷധിയെ കുറിച്ചാണ്. പണ്ട് നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഇന്ന് വിരളമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇലക്കൾക്ക് തുളസിയുടെയും മറ്റും ഉള്ളതു പോലെ ചെറിയ രുക്ഷഗന്ധം ഉണ്ട്

പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ധാരളം നടക്കുന്ന ഒരു ഔഷധിയാണ് മുഞ്ഞാ. ഇത് ഹൃദയപേശികൾക്ക് ബലം നല്കുന്നതും കഫതെ (ക്ലോൾസ്റ്റ്രോളിനെയും)നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ രക്തചക്രമണത്തെ സുഗമ്മാക്കി ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.സന്ധിവാതത്തിനു പ്രതിവിധിയായി മുഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം മുഞ്ഞാ,കട്ടപ്പാ
തമിഴ് മുന്നാ
സംസ്‌കൃതം അഗ്നിമന്ദാ,വിജയന്താ,അരണി,ഗനികാരിക
ഇംഗ്ളിഷ് ഹെഡെക്ക് ട്രീ
ഹിന്ദി ഗനിയാരി, അരന്നി
ശാസ്ത്രിയം പൈറ്രെമാ സൈരറ്റഫോളിയാ
കുടുംബം വെർബേസിയെ
രസം കടു, തിക്ത,മധുരം
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം ലഘു
വിപാകം
ഉപയോഗം ഇല,വേർ
കർമ്മം വാത കഫ ഹരം


ഉപയോഗം

മലേഷ്യൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ചെടി ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒപ്പം അവിടങ്ങളിൽ ശ്വാസതടസ്സം മാറാൻ ഇലയും വേരും, സ്ത്രീകളിൽ മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കാൻ ഇലയും കഴിക്കുന്നു.ദഹനക്കുറവ്, പനി, ജലദോഷം, മുഴകൾ, ത്വഗ്‌രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും മുഞ്ഞ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികളിലെ പലരോഗങ്ങൾക്കും മുഞ്ഞ ഔഷധമാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

കടപ്പാട്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്രിഷ്ണപ്രിയ

ചിത്രത്തിലെ ഔഷധിയെ പരിപ്പാലിച്ചു സുക്ഷിക്കുന്ന ജയചന്ദ്രൻ പറക്കോടിന്നും


Sunday, October 30, 2011

പയ്യാഴാന്ത, പലകപ്പയ്യാനി

പലകപയ്യാനി ദശമൂലത്തിൽ ഒന്ന്, പയ്യാഴാന്ത എന്നും പറയും. എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പലപ്പോഴും പലകപയ്യാനിയും അയനിയും(അഞ്ഞിലി) മായി മാറിപ്പോക്കുമായിരുന്നു. പിന്നിട് എന്റെ കൂട്ടൂകാരിൽ ഒരാൾ ആണ് അതുകാണിച്ചു തന്നത്. ഇതിന്റെ പൂവ്പെട്ടന്നു ചീയുന്നതും ദൂർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ്.ഇതിന്റെ കായ പൊട്ടി വിത്ത് കാറ്റിൽ പറന്നു വീണ പുതിയ തെയ്യ് ഉണ്ടക്കുന്നത്.നീണ്ട് വാളുപോലെയുള്ള കായ്കളുണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് "ഡെമോക്ളീസിന്റെ വാളെന്നു്" പേരുണ്ട്.

മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം പയ്യാഴാന്ത,പലകപ്പയ്യാനി
തമിഴ് കോരി കൊന്നയ്,പൂതപുഷ്പം
സംസ്‌കൃതം അരുൾ,ഷോയകൊന്ന
ഇംഗ്ളിഷ് റ്റീ ഒഫ് ദാമോക്ലെസ്, ഇൻഡ്യൻ ട്രമ്പെറ്റ്,കംപോന്ഗ്
ഹിന്ദി ഭൂതവൃക്ഷ,ശാലക
ശാസ്ത്രിയം ഒരൊക്ഷ്യലും ഇൻഡ്യകം
കുടുംബം ബൈഗ്നൊസിയെ
രസം കയ്പ്,ചവർപ്പ്,മധുരം
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം ലഘു,രൂക്ഷം
വിപാകം എരിവ്
ഉപയോഗം വേര്, തോലി, കായ
കർമ്മം വാതകഫശമനം
ഉപയോഗം

ഇതിന്റെ വേരിലെ തോലി പൊടിച്ച് തേനിൽ സേവിച്ചാൽ വയറുകടി മാറും. തോലി ഇടിച്ചു ചേർത്തു എണ്ണകാച്ചി ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെവിപഴുപ്പ് മാറും.

Wednesday, August 31, 2011

പാതിരി (പാടലാ)ദശമൂലങ്ങളിൽ ഒന്നായ് പാതിരി മുത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്കും, ത്വക്കരോഗങ്ങൾക്കും, വിരശല്യം മാറ്റുന്നതിന് നല്കി വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇലപിഴിഞ്ഞുള്ള ചാറ് സ്തനാര്ബുദത്തിനുള്ള മരുന്നായും പറയപ്പെടുന്നു.
പണ്ട് പാർവ്വതി ദേവി ശിവനേ തപസ്സു ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവസവും ഇതിന്റെ ഒരിലമാത്രം കഴിച്ച് വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദു വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഇതിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കിവരുന്നു.മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം പാതിരി ,കരിങ്ങഴ,പൂപ്പാതിരി
തമിഴ് അൻപുവ്കിനി കുരല്‍, അൻപു
സംസ്‌കൃതം പാടല:, കൃഷ്ണവൃന്ദാ, കുബേരാക്ഷി, താമ്രപുഷ്പി
ഇംഗ്ളിഷ് യെല്ലൊ സ്നേക് ട്രീ, ട്രൈപറ്റ് ട്രീ
ഹിന്ദി പരോലി
ശാസ്ത്രിയം സിട്രിയോസ്പെറം കോലായിസ്
കുടുംബം ബിഗ്നോനിസിയെ
രസം തിക്തം, കഷായം
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം ലഘു, രൂക്ഷം
വിപാകം കടു
ഉപയോഗം വേര്‌, പുവ്വ്, തൊലി
കർമ്മം വാതഹരം


ഉപയോഗം
പതിരിപ്പുവ് അരച്ചുകഴിച്ചാൽ (2.ഗ്രാം)ഇക്കിൾ മാറും, വേരു കഷായംവച്ചുകഴിച്ചാൽ വാത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നീരും വേദനയും ശമിക്കും.

Friday, July 29, 2011

കുവളം (വില്വം)

കുവളം നല്ല ഒരു വിഷഹാരിയും,ദശമുലതിലും വില്വാദി ഗുളികയും മറ്റും ഉണ്ടക്കുന്നതിന്നും ഇത് ചേരുന്നു. പണ്ടുകാലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഴിയാത്രകാർക്ക് ക്ഷീണം മാറ്റുവാനും വിശ്രമിക്കുവാനും വഴിയമ്പലങ്ങളും, ചുമടുതാങ്ങിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെ വരുന്നവർക്ക് ദാഹ ശമനത്തിനായി സംഭാരം കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭാരത്തിന്റെ ചേരുവകളി കുവൾത്തിലയും നാരകത്തിലയും ഒരു പ്രധാനഘടകമായിരുന്നു, ദാഹശമനത്തിന്നും വയറുസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും സംഭാരം നല്ല് ഔഷധമാണ്.

കുവളത്തിന് ഹൈന്ദവസംസ്ക്കാരത്തിൽ ശിവനുപ്രിയപെട്ട വൃക്ഷമ്മായി പറയുന്നു. അതിനാൽ ആലും,മാവും,കുവളവും (ആൽ+മാവ്=ആത്മാവ്)ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശിവനും ഉള്ളതായി പറയുന്നു. മിക്ക ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇവ മുന്നും കാണാം.ശിവ പുജകുള്ള അർച്ചനയ്ക്കും മാലയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

“കുവളം പട്ടിടം നശിച്ചു പോക്കും”

ഈ പഴഞ്ചോലിൽ നിന്നും കുവളത്തിനെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നലകിയിരുന്നും എന്നു കാണാം.

മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം കൂവളം
തമിഴ് കുവളം
സംസ്‌കൃതം വില്വ,മല്ലുരഹ
ഇംഗ്ളിഷ് ബേൽ ട്രീ
ഹിന്ദി ബേയ്ല്
ശാസ്ത്രിയം എയ്ഗിൽ മെർമെലോസ്
കുടുംബം റൂട്ടെസിയ
രസം ചവർപ്പ്,കയ്പ്
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം രൂക്ഷം,ലഘു
വിപാകം എരിവ്
ഉപയോഗം വേര,കായ,ഇല
കർമ്മം കഫ വാതശമനം
ഉപയോഗം

വയറുകടി,വയറ്റിളക്കം,കൃമി ഇവ മാറുന്നതിന്ന് കുവളത്തിന്റെ പച്ചകായുടെ കാമ്പ് ഉണക്കിതേനിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്.പ്രാണിവിഷ ശമനത്തിന് കുവളത്തില,തുളസിയില,മഞ്ഞൾ ഇവ അരച്ച പുരട്ടിയാൽ മതിയാക്കും.

Tuesday, June 28, 2011

കുമ്പിൾ (കുമിഴ്)


പണ്ട് ആയ്യുർവേദം എന്നു കേട്ടാൽ മനസിൽ വരുന്നത് അരിഷ്ടത്തിന്റെയും കഷായതിന്റെയും ഗന്ധമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായും ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിന്റെ പേരും രുചിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ കുറവാണ്. പത്തകൂട്ടം വേരുകൾ ചേരുന്നതിനാൽ ആണ് ദശമൂലം എന്നു പറയുന്നത്. അതിനെ വിണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം മഹത്പഞ്ചമൂലം(മഹാപഞ്ചമൂലം) എന്നു ഹ്രസ്വപഞ്ചമൂലം(ചെറിയപഞ്ചമൂലം) എന്നു.
മഹാപഞ്ചമൂലം എന്നു പറയുന്നു വലിയ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വേരും മറ്റുള്ളത് ചില ചെറിയ ഔഷധികളും ആണ്. ഇതിൽ മഹത്പഞ്ചമൂലതിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് കുമ്പിൾ (കുമിഴ്,കാശ്മര്യം). ഇത് നല്ലഒരു വേദന സംഹാരിയും, നീർതാഴ്ച, ജലദോഷം ജ്വരം ഇവ മറുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.


മറ്റുനാമങ്ങൾ

മലയാളം കുമ്പിൾ,കുമിഴ്,കാശ്മര്യം
തമിഴ് കുമലമരം,കുമിൾ
സംസ്‌കൃതം മധുപർണി,കുംഭിക:
ഇംഗ്ളിഷ് കോമ്പ് ട്രീ
ഹിന്ദി ഗംഭാര,ഗമരി
ശാസ്ത്രിയം ജെമലിനാ അറബോറെ റൊക്സ്ബ
കുടുംബം ലമിയസിയ
രസം തിക്തം,മധുരം,കഷായം
വീര്യം ഉഷ്ണം
ഗുണം ഗുരു
വിപാകം കടു
ഉപയോഗം വേര,പുവ്,കായ,ഇല
കർമ്മം ത്രീദോഷഹരം
ഉപയോഗം

കുമ്പിൾവേർ,പുവ്,ഇല ഇട്ടുള്ള കഷായം രണ്ടുനേരം കഴിച്ചാൽ വാതരോഗങ്ങൾ ശമിക്കും.ഇല അരച്ചു പുരട്ടിയാൽ പഴക്കിയ തലവേദനക്ക് ശമനം ഉണ്ടാക്കും